10. Söz (Haşir Bahsi - 4. Hakikat) - Hayati Tanış - Risale-i Nur Sohbetleri

Dördüncü Hakikat: Dünyada eserleri görünen cömertlik ve güzellik hakikatleri ile Cevad ve Cemîl isimlerinin âhirete işareti.